Balt Credit Sp. z o. o.O FIRMIE


Kwestia wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest istotna, gdyż jej brak stanowi jeden z warunków, który pozwala na swobodny przepływ nieruchomości własnościowej. W przypadku, gdy w księdze wieczystej umieszczona jest hipoteka, wówczas nie można jej ani sprzedać, ani zobowiązać jej na rzecz innej osoby. Jeśli zatem interesuje Cię jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, powinieneś wiedzieć, że istnieją dwa sposoby usunięcia hipoteki. 

Pierwszym sposobem jest uiszczenie opłaty kancelaryjnej, która będzie pokrywać koszty sądowe i koszty wykreślenia właściwego wpisu. Drugim sposobem jest uiścić opłaty notarialne, która obejmuje całość opłat innych niż prawne. Trzecią opcją jest zawarcie porozumienia z wierzycielem i uzgodnienie sposobu wykreślenia hipoteki. W wielu przypadkach wierzyciel może skorzystać z należności finansowych, aby móc zrezygnować z hipoteki. 

W przypadku uiszczenia opłaty kancelaryjnej lub notarialnej, hipoteka może być wykreślona po upływie określonego terminu, ale tylko w przypadku, gdy nastąpiła zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki. Jeśli zaś zostało zawarte porozumienie z wierzycielem, to hipoteka może zostać wykreślona po jego akceptacji. 

Pamiętaj, że w każdym przypadku wykreślenia hipoteki musi być udzielana pełna informacja o korzyściach dla wierzyciela i danych merytorycznych dotyczących porozumienia. Dokument musi być podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez sąd. Po ostatecznym akceptowaniu przez wszystkie strony, sąd wprowadzi stosowny wpis do księgi wieczystej i dokument stanie się ważny i obowiązujący. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykreślić hipotekę, powinieneś skontaktować się ze swoim notariuszem lub adwokatem, aby uzyskać szczegółowe informacje. Możesz również skorzystać z bezpłatnych porad prawnych dostarczanych przez organizacje pozarządowe lub samodzielnie przeszukać lokalne informacje dotyczące twojej lokalizacji.

Dodano: 27-06-2023

Jak wykreślić hipotekę

DANE SZCZEGÓŁOWE


WWW: https://baltcredit.pl/
Telefon: +48 22 829 91 65
Adres: Świętokrzyska 18
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-057
NAPISZ KOMENTARZ

Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
NIEDALEKO


TanieMilitaria.pl

Adres: Lasek Brzozowy, 13

Miasto: Warszawa

WWW: https://www.taniemilitaria.pl/

Libido Rank

Adres: Jerozolimskie, 54

Miasto: Warszawa

WWW: http://libido-rank.pl/

Delfin Detection & Mapping

Adres: Solidarności, 115

Miasto: Warszawa

WWW: https://www.delfind.pl/